Genco3 báo lãi nửa đầu năm 2021 gấp 2.3 lần cùng kỳ, đạt 1,543 tỷ đồng

Genco3 báo lãi nửa đầu năm 2021 gấp 2.3 lần cùng kỳ, đạt 1,543 tỷ đồng

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Genco3, UPCoM: PGV) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 với lãi ròng 1,543 tỷ đồng, tăng 127% (gấp gần 2.3 lần) cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 của PGV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 của PGV

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2021, PGV ghi nhận doanh thu thuần 19,635 tỷ đồng, giảm 9% so cùng kỳ. Tuy vậy, giá vốn giảm nhanh hơn (10%) giúp lãi gộp không quá biến động, đạt 2,054 tỷ đồng.

Nguồn thu tài chính trong kỳ đem về 655 tỷ đồng, gần gấp 4 lần nửa đầu năm trước. Trong đó, khoản lãi chênh lệch tỷ giá chiếm 500 tỷ đồng. Công ty đã tiết giảm phân nửa chi phí tài chính, chỉ còn 640 tỷ đồng.

Kết quả sau cùng, PGV báo lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,543 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ. Riêng quý 2/2021, Công ty báo lãi ròng 757 tỷ đồng, thu hẹp 29% so cùng kỳ.

Đến thời điểm 30/06, ông lớn ngành điện đang nắm quy mô tài sản 71.5 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ 2% sau 6 tháng. Chênh lệch chủ yếu do giảm giá trị tài sản cố định hữu hình.

Mặt khác, PGV đã thu hẹp 5% khoản nợ phải trả về mức 55 ngàn tỷ đồng; trong đó hầu hết vẫn là nợ vay tài chính. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Ban lãnh đạo PGV chỉ ra nợ vay của Công ty sẽ giảm nhanh trong những năm tới và dự kiến đến cuối 2022 thì tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu sẽ nhỏ hơn 3 lần.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút