Giá mủ cao su tăng, DRI báo lãi ròng hơn 16 tỷ đồng trong quý 1

Giá mủ cao su tăng, DRI báo lãi ròng hơn 16 tỷ đồng trong quý 1

Từ khoản lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong quý 1/2020, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) ghi nhận lãi ròng hơn 16 tỷ đồng trong quý 1 năm nay, thực hiện được 63% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, doanh thu quý đầu năm của DRI đạt gần 125 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ năm 2020. Theo giải trình cúa Công ty, nguyên nhân là do sản lượng và giá bán bình quân của mủ cao su trong quý 1 tăng đã lần lượt hơn 212% và gần 137%. Cộng với việc biên lợi nhuận gộp tăng từ 13% lên gần 34%, lãi gộp cả quý của DRI đạt hơn 42 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần quý 1/2020.

Về chi phí trong kỳ, dù chi phí lãi vay giảm 12% nhưng chi phí tài chính vẫn tăng 42% do lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi nhận hơn 11 tỷ đồng. Với các khoản chi phí còn lại, chi phí bán hàng tăng 69% ngược chiều với mức giảm 13% của chi phí quản lý.

Kết quả, DRI lãi ròng hơn 16 tỷ đồng trong quý 1/2021, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng. So với kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã thực hiện được gần 63% mục tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ trong quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của DRI. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của DRI

Tính đến cuối quý 1/2021, tổng tài sản của DRI giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn gần 1,158 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu và hàng tồn kho lần lượt giảm 37% và 30%, còn 31 tỷ đồng và 47 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của vườn cao su giảm gần 79%, còn gần 11 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến 31/03/2021 của DRI đã giảm 16% so với thời điểm cuối năm 2020, còn hơn 367 tỷ đồng. Khoản vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 28%, ghi nhận hơn 129 tỷ đồng. Vay nợ giảm đáng kể nhưng số dư nợ ngắn hạn của DRI vẫn vượt quá số dư tài sản ngắn hạn.

Cân đối kế toán của DRI tại ngày 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của DRI

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút