15:47, 23/06/2022

Giai đoạn 2022-2026, TTT đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân hơn 20% mỗi năm

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất giai đoạn 2022-2026 tăng trưởng bình quân mỗi năm lần lượt gần 7% và hơn 20%.

Trong bài viết này:

  Cụ thể, TTT xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 đạt hơn 116 tỷ đồng doanh thu và gần 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với thực hiện năm 2021, mục tiêu doanh thu tăng 23% và lợi nhuận trước thuế tăng 37%.

  Kế hoạch kinh doanh năm 2022 tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở đánh giá các yếu tố thuận lợi là khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã được nhiều du khách biết đến. Nhiều hạn mục công trình, dự án đang được triển khai và đầu tư, hình ảnh khu du lịch núi Bà Đen đã thay đổi nhiều trong thời gian gần đây.

  Tuy nhiên, Công ty cũng gặp không ít khó khăn như dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hạn hẹp, và đơn điệu, thị trường chủ yếu là khu du lịch núi Bà Đen, phục vụ cho du khách đến tham quan và hộ kinh doanh tại nơi này.

  Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2022-2026 của TTT. Đvt: Tỷ đồng

  Đến năm 2026, TTT dự kiến doanh thu đạt hơn 150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 21 tỷ đồng.

  Giai đoạn 2022-2026, mục tiêu tăng trưởng bình quân mỗi năm đối với doanh thu gần 7% và lợi nhuận trước thuế hơn 20%.

  Khang Di

  FILI