Giao dịch “chui”, Kế toán trưởng HAD và Chủ tịch NDN bị xử phạt

Giao dịch “chui”, Kế toán trưởng HAD và Chủ tịch NDN bị xử phạt

Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Minh Duyệt và ông Nguyễn Quang Trung.

Cụ thể, bà Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HNXHAD) - bán 37,315 cp HAD từ ngày 14-16/10/2020 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc dự kiến giao dịch. Do đó, bà Duyệt bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Tương tự, ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNXNDN) - bán 17,500 cp NDN ngày 03/09/2020 nhưng không báo cáo HNX về việc dự kiến giao dịch. Do đó, vị Chủ tịch này bị xử phạt 5 triệu đồng.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút