10:30, 22/06/2022

Giữ nguyên diện kiểm soát với cổ phiếu LCM

Cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (HOSE: LCM) bị giữ nguyên diện kiểm soát theo quyết định ngày 20/06 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Trong bài viết này:

    Lý do là kiểm toán có ý kiến toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán trong 2 năm 2019 và 2020.

    Cổ phiếu LCM hiện đang bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

    Duy Na

    FILI