GMD: Lãi ròng quý 3 tăng 31% nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết

GMD: Lãi ròng quý 3 tăng 31% nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, CTCP Gemadept (HOSE: GMD) ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm đồng loạt tăng tốc so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của GMD. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của GMD

Cụ thể, kết thúc 9 tháng đầu năm, GMD ghi nhận doanh thu thuần tăng 14%, đạt gần 2,168 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 40%, lên gần 34 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi thanh lý các khoản đầu tư.

Ngược lại, chi phí tài chính giảm 32%, xuống còn 95 tỷ đồng, do giảm chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ 6%, ghi nhận gần 221 tỷ đồng.

Sau cùng, doanh nghiệp logistics này báo lãi ròng tăng 32%, đạt hơn 415 tỷ đồng.

Trong năm 2021, GMD đặt kế hoạch kinh doanh theo 2 kịch bản. Đối với kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2,800 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tăng 7% và 37% so với thực hiện năm trước.

Kịch bản trung bình với doanh thu dự kiến là 2,700 tỷ đồng và lãi trước thuế là 630 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 23% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, so với kế hoạch, GMD đã thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và 82% chỉ tiêu lãi trước thuế (theo kịch bản lạc quan).

Tính riêng trong quý 3, GMD ghi nhận doanh thu thuần tăng 5% so với cùng kỳ, đạt gần 729 tỷ đồng và lãi ròng tăng 31%, lên gần 127 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại giảm từ 39% xuống còn 36%.

Theo giải trình của GMD, kết quả quý 3 đạt được chủ yếu nhờ lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng. Được biết, tính đến cuối tháng 9, GMD đang sở hữu 19 Công ty con và 16 Công ty liên doanh, liên kết.

Tại thời điểm 30/09/2021, tổng tài sản của GMD ghi nhận gần 9,915 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh lên gần 69 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm, biến động lớn đến từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. 

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 8%, ghi nhận hơn 809 tỷ đồng. Trong đó, GMD phải thu CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link gần 64 tỷ đồng (đầu năm chỉ ở mức gần 147 triệu đồng).

Về cơ cấu nợ vay, trong khi nợ dài hạn được cắt giảm 11%, xuống còn 1,010 tỷ đồng thì nợ vay ngắn hạn lại tăng nhẹ, lên mức 782 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tại thời điểm này cũng tăng nhẹ so với đầu năm, lên hơn 3,286 tỷ đồng. 

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút