17:24, 24/05/2022

GMH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE