17:44, 07/04/2022

GMH: Ông Lê Đình Sung bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Ông Lê Quang Hùng làm Trưởng BKS

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thông báo thay đổi nhân sự như sau:


     

    Tài liệu đính kèm

    HOSE