Gỗ Đức Thành báo lãi ròng 9 tháng đi ngang

Gỗ Đức Thành báo lãi ròng 9 tháng đi ngang

Dù lãi ròng quý 3/2020 tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tính chung sau 9 tháng, lãi ròng của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSEGDT) chỉ đi ngang so với cùng kỳ, ở mức gần 52 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GDT tăng 16% lên mức 276.3 tỷ đồng song biên lãi gộp giảm nhẹ từ 33% xuống còn 31%.

Nhìn chung, tổng chi phí hoạt động tăng đến 22% là nguyên nhân khiến lợi nhuận của GDT gần như dậm chân tại chỗ so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng quý 3/2020, doanh thu thuần của Công ty tăng 20% so với cùng kỳ, đạt hơn 106 tỷ đồng. Mặc dù lãi gộp được ghi nhận tăng 21% so với cùng kỳ, nhưng biên lãi gộp GDT vẫn nằm ở mức 32% như cùng kỳ.

GDT ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế cùng tăng 16%, lần lượt đạt hơn 27 tỷ đồng và 22 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, khách hàng đặt hàng tăng trở lại đã giúp tăng doanh thu và lợi nhuận quý 3.

Năm 2020, GDT đặt mục tiêu 394 tỷ đồng doanh thu và 85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 15% cả về doanh thu và lợi nhuận so với thực hiện của năm 2019. Như vậy, GDT đã thực hiện được 70% chỉ tiêu doanh thu và 61% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty tăng từ 14 tỷ đồng lên hơn 35 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng, chủ yếu do khoản phải trả (không bao gồm thuế TNDN phải nộp) giảm.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của GDT xấp xỉ so với đầu năm, ở mức hơn 381 tỷ đồng chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 85%, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng 29%.

Về nguồn vốn, Công ty có  tỷ lệ nợ phải trả ở mức 27% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất, xấp xỉ hồi đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu GDT từ đầu năm 2020 đến phiên 29/10/2020

Phiên 29/10/2020, thị giá cổ phiếu GDT giao dịch ở mức 37,000 đồng/cp, tăng hơn 39% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút