Guotai Junan International Holdings trở thành cổ đông lớn của IVS

Guotai Junan International Holdings trở thành cổ đông lớn của IVS

Ngày 31/10/2019, Guotai Junan International Holdings Limited thông báo đã mua thành công 35.35 triệu cp IVS của CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS).

Theo đó, số cổ phiếu Guotai Junan International Holdings Limited nắm giữ sau khi giao dịch là 35.35 triệu cp, tương đương 50.97% và trở thành cổ đông lớn của IVS.

 

Công ty rót vốn vào IVS là Tập đoàn tài chính quốc tế, hoạt động chủ yếu ở mảng môi giới, quản lý tài sản thông qua các công ty con tại Hongkong và Singapore và Việt Nam là thị trường tiếp theo.

Được thành lập từ năm 1995 và là cổ phiếu chứng khoán đầu tiên niêm yết trên sàn giao dịch chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Guotai Junan là một trong các Tập đoàn chứng khoán hàng đầu tại Hồng Kông và Trung Quốc. Trong các năm gần đây, Guotai Junan đã mở rộng thông qua việc đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm liên quan tới các thị trường chứng khoán, phái sinh, ngoại hối đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều thị trường tiềm năng mà Việt Nam và Đông Nam Á đang được đặt trọng tâm.

 

Hàn Đông

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút