Habeco dự kiến chia cổ tức 2018 và 2019 với tổng tỷ lệ 28.3%

Habeco dự kiến chia cổ tức 2018 và 2019 với tổng tỷ lệ 28.3%

Ban lãnh đạo Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HOSE: BHN) vừa thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019. Tỷ lệ chia cổ tức 2018 dự kiến là 13.8%, còn 2019 là 14.5%, bằng tiền mặt.

Theo phương án trình cổ đông, số tiền trả cổ tức năm 2018 là 320 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 13.8%; năm 2019 dự kiến cao hơn với 336 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 14.5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/12/2020.

Nguồn: BHN

Tính chung, BHN dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 và 2019 bằng tiền với tổng tỷ lệ 28.3%. Thời gian thực hiện sẽ được thông báo trong thư gửi tới cổ đông.

Lịch sử chia cổ tức các năm gần đây của BHN

Đối với nguồn cổ tức được chia từ CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội gần 91 tỷ đồng, do hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức (theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước), sẽ được BHN phân phối chia cổ tức cho cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường, sau khi ĐHĐCĐ của CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội thông qua phương án chia cổ tức.

Trên thị trường, giá cổ phiếu BHN đã tăng 81% kể từ đáy tháng 4/2020. BHN kết phiên 03/12 ở mức 74,000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu BHN qua 1 năm
Nguồn: VietstockFinance

Các hãng bia nội địa đều gặp khó trong năm 2020 bởi tác động kép của Nghị định 100 và dịch Covid-19 khiến sức tiêu thụ giảm đáng kể. Năm 2020, BHN đặt mục tiêu doanh thu gần 4,239 tỷ đồng và lãi sau thuế 248 tỷ đồng, thu hẹp khoảng phân nửa so với thực hiện năm 2019. Dù vậy, Công ty đã vượt 33% và 97% kế hoạch sau 9 tháng đầu năm.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút