18:45, 19/05/2022

HAG bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng

Ngày 17/05, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) về hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trong bài viết này:

    Cụ thể, HAG đã dùng cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) bảo đảm cho khoản trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại Tổ chức tín dụng. Do có khoản nợ lãi quá hạn đối với khoản trái phiếu này, tổ chức tín dụng đã bán 20 triệu cp HNG vào ngày 07/01/2022 và bán 5.4 triệu cp HNG vào ngày 10/01/2022 trên tài khoản chứng khoán của HAG để thu hồi nợ. Tuy nhiên, Công ty này đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với giao dịch nêu trên.

    Với sự việc trên, UBCKNN đã quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng đối với HAG kể từ ngày 17/05, đồng thời phạt hành chính Công ty này số tiền 3 tỷ đồng.

    Được biết, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT HAG đang đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT HNG.

    Hà Lễ

    FILI