09:46, 25/08/2022

HAG và HNG thỏa thuận tách bạch nghĩa vụ nợ ngân hàng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) thông báo sẽ thực hiện tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) và công ty con của HNG ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016.

Trong bài viết này:

  HAG và HNG thỏa thuận tách bạch nghĩa vụ nợ ngân hàng

  CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) thông báo sẽ thực hiện tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSEHNG) và công ty con của HNG ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016.

  HĐQT HAG vừa thông qua nghị quyết về ký kết thỏa thuận cam kết với HNG và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID).

  Cụ thể, HAG cam kết sẽ thực hiện tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HNG và công ty con của HNG (nhóm HNG) ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016.

  Đồng thời, HAG cũng thoả thuận việc xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu HAG và bên liên quan HAG ra khỏi nghĩa vụ của nhóm HNG tại các tổ chức tín dụng (trong đó có BIDV), để tài sản thuộc sở hữu của nhóm HAG chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu HAGL 2016.

  Tính đến ngày 30/06/2022, dư nợ trái phiếu của HAG với BIDV là 5,876 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 30/12/2026.

  Trong báo cáo giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, HNG cho biết Công ty vẫn chưa nhận lại được chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia.

  Do đó, HNG thông báo sẽ tiếp tục làm việc với HAG và BIDV để giải quyết công nợ giữa các bên và nhận lại chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, nhằm tiến hành triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư, khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

  Khang Di

  FILI