17:40, 16/05/2022

HAP: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20221 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE