17:21, 07/06/2022

HAP: Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Thư ký công ty

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Thư ký công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE