14:00, 03/11/2020

HDA báo lỗ 9 tháng dù quý 3 lãi lớn

Theo BCTC quý 3/2020, CTCP Hãng sơn Đông Á (HNX: HDA) báo lỗ lũy kế 9 tháng gần 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 10 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Doanh thu thuần quý 3/2020 của HDA tăng mạnh 26%, đạt 71.5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp lên đến 47.7% đã giúp lợi nhuận gộp tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 34 tỷ đồng.

  Chi phí bán hàng chiếm tỉ trọng trong yếu trong các khoản chi phí đã lên đến hơn 17 tỷ đồng, tăng mạnh 55% so với quý 3 năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của HDA tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ với gần 10.5 tỷ đồng. Nguyên nhân được Công ty giải trình là do hiệu quả từ các hoạt động thúc đẩy thị trường, gia tăng doanh số và áp dựng công nghệ nhằm tiết giảm chi phí tối đa trong sản xuất, quản lý.

  Kết quả kinh doanh quý 3 /2020 của HDA. Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của HDA

  Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2020 của HDA giảm 7%, còn hơn 168 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đáng kể 94%, còn chưa đến 0.7 tỷ đồng.

  Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế âm gần 2.3 tỷ đồng, xa rời với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng trong năm 2020.

  Tại thời điểm cuối quý 3/2020, tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm hơn 1.5 lần so với đầu năm 2020, chỉ còn hơn 36 tỷ đồng.

  Phải thu ngắn hạn lúc này giảm 16%, còn gần 91 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 19%, đạt gần 48 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty tăng tích trữ nguyên vật liệu sản xuất.

  Đến hết ngày 30/09, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty đã tăng hơn 4 lần, lên mức hơn 46.5 tỷ đồng so với thời điểm cuối ngày 01/01.

  So với đầu năm, Công ty ghi nhận sự ngược chiều trong biến động các khoản vay nợ thuê tài chính. Với các khoản ngắn hạn đã giảm 19%, còn hơn 54 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản dài hạn lại tăng gấp hơn 2 lần so với ngày đầu năm 2020.

  Biến động vay và nợ thuê tài chính dài hạn của HDA trong 9 tháng đầu năm 2020
  Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của HDA

  Hà Lễ

  FILI