HDB: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Phó TGĐ

HDB: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Phó TGĐ

 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm