09:46, 10/08/2022

Helios muốn rời ghế cổ đông lớn tại Tracodi

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios đăng ký bán gần 3.5 triệu cp của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tradcodi, HOSE: TCD) từ ngày 12/08-09/09.

Trong bài viết này:

  Helios hiện là cổ đông lớn thứ hai tại TCD với mức sở hữu gần 13 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 5.31%, sau CTCP Bamboo Capital (51.54%).

  Nếu bán thành công gần 3.5 triệu cp, Helios sẽ hạ sở hữu xuống còn 9.5 triệu cp (3.89%) và rời ghế cổ đông lớn tại TCD. Chiếu theo giá 13,800 đồng/cp chốt phiên 09/08, thương vụ có giá trị khoảng 48 tỷ đồng.

  Giá cổ phiếu TCD khởi sắc trong thời gian gần đây với mức tăng hơn 30% qua 1 tháng, thanh khoản đạt 750,000 cp/phiên.

  Diễn biến giá TCD

  Ở một diễn biến khác, ngày 03/08, HĐQT TCD đã thông qua việc cam kết “nhóm cổ đông lớn của BCG Land sẽ cùng nhau nắm giữ 122 triệu cp, tương ứng với 26.25% vốn điều lệ trước chào bán và 20% vốn điều lệ dự kiến sau chào bán, đến 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP BCG Land”. Theo đó, Bamboo Capital sẽ nắm 91.5 triệu cp (15%) còn TCD nắm 30.5 triệu cp (5%) tại BCG Land.

  Nguồn: Nghị quyết HĐQT TCD

  Duy Na

  FILI