14:36, 25/04/2022

HGM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGM của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 26/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang vào các ngày từ 26/05/2022 và xuất trình căn cước công dân/hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX