09:18, 20/09/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE