11:00, 06/07/2022

HII nhận chuyển nhượng hơn 8% vốn của Sản xuất PBAT An Phát

Ngày 05/07, CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) có nghị quyết thông báo mua 2.42 triệu cp của CTCP Sản xuất PBAT An Phát, tương đương 8.18% vốn điều lệ, với mệnh giá 10,000 đồng/cp.

Trong bài viết này:

  Cụ thể, HII sẽ nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu và nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Sản xuất PBAT An Phát từ 18.92% vốn (tương ứng 5.6 triệu cp) lên 27.09% (8.02 triệu cp).

  Hiện, HII và CTCP Sản xuất PBAT An Phát đều là công ty thành viên của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH).

  Năm 2022, HII lên kế hoạch doanh thu tăng 9% đạt 9,000 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế giảm 6% xuống 97 tỷ đồng.

  Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của HII
  Nguồn: HII

  Thế Mạnh

  FILI