17:14, 12/10/2022

HNG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

Trong bài viết này:

    HNG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

    Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm