Hoạt động KCN hồi phục, Sonadezi báo lãi ròng quý 2 tăng 36%

Khi những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tạm lắng, nhiều doanh nghiệp đã quay trở lại các khu công nghiệp (KCN) để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh thuận lợi trên, Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) đã có những kết quả khả quan trong quý 2/2022.

Hoạt động KCN hồi phục, Sonadezi báo lãi ròng quý 2 tăng 36%

Khi những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tạm lắng, nhiều doanh nghiệp đã quay trở lại các khu công nghiệp (KCN) để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh thuận lợi trên, Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) đã có những kết quả khả quan trong quý 2/2022.

Cụ thể, trong quý 2, doanh thu từ kinh doanh KCN của SNZ đạt gần 337 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu từ các mảng khác kinh doanh khác như dịch vụ cảng và xử lý nước thải cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi lần lượt tăng hơn 17% và gần 29%.

Tuy nhiên, doanh thu từ kinh doanh nhà và hạ tầng lại giảm mạnh gần 95%, chỉ còn gần 8 tỷ đồng.

Dù vậy, tổng doanh thu thuần các mảng của SNZ vẫn tăng trưởng 4%, ghi nhận gần 1,317 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu thuần của SNZ trong quý 2/2022
Nguồn: SNZ

Không chỉ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu từ hoạt động tài chính của SNZ cũng ghi nhận mức tăng lớn với 75%, đạt gần 210 tỷ đồng. Nguyên nhân là cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của Công ty đều tăng đột biến so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu tài chính của SNZ trong quý 2/2022
Nguồn: SNZ

Về mặt chi phí, SNZ đã tiết giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt 12% và 7%, còn hơn 23 tỷ đồng và 104 tỷ đồng.

Với những chuyển biến tích cực trên, SNZ báo lãi ròng hơn 255 tỷ đồng trong quý 2/2022, tăng 36% so với cùng kỳ. Nhờ kết quả khả quan quý 2, lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu năm của Công ty tăng 11% (lên 400 tỷ đồng), dù kết quả quý 1 đi lùi.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của SNZ. Đvt: Tỷ đồng

Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của SNZ ghi nhận gần 23 ngàn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn là tiền gửi ngắn hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang lần lượt tăng 11% và 7%, lên hơn 4 ngàn tỷ đồng và hơn 6 ngàn tỷ đồng.

Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang của SNZ tại ngày 30/06/2022
Nguồn: SNZ

Mặt khác, nợ phải trả của Công ty cũng tăng 4%, lên hơn 13 ngàn tỷ đồng. Trong đó, điểm sáng là doanh thu nhận trước từ khách hàng thuê đất, hạ tầng KCN tăng 6%, đạt gần 5 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng vay nợ của SNZ giảm nhẹ 5%, còn gần 5 ngàn tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI