17:21, 17/08/2022

HOT: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã CK: HOT) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE