11:12, 13/06/2022

HPX: Trích Quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Greenland Bắc Giang

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát công bố Trích Quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Greenland Bắc Giang như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE