13:23, 13/07/2022

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2020. 2021 bằng cổ phiếu

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2020. 2021 bằng cổ phiếu như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE