14:01, 29/08/2022

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và năm 2021

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và năm 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE