17:58, 27/09/2022

HUB: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thông qua giao dịch với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thông qua giao dịch với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE