Hưởng lợi từ nhiều yếu tố, Vinatex báo lãi ròng quý 2 gấp 9 lần cùng kỳ

Hưởng lợi từ nhiều yếu tố, Vinatex báo lãi ròng quý 2 gấp 9 lần cùng kỳ

Các đơn vị ngành sợi đều ghi nhận kết quả tốt kết hợp với đơn hàng may dồi dào giúp cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) báo lãi ròng tăng phi mã trong quý 2/2021.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của VGT. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của VGT

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, VGT ghi nhận doanh thu thuần tăng 21% so với cùng kỳ, đạt gần 3,708 tỷ đồng. Nhờ giá vốn tăng nhẹ hơn giúp biên lãi gộp cải thiện từ 13% lên 15%.

Trong kỳ, chí phí bán hàng và chi phí tài chính đồng loạt giảm. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32%, ghi nhận hơn 200 tỷ đồng. Sau cùng, VGT báo lãi ròng đạt hơn 193 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của VGT, sau giai đoạn 2019-2020 bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và dịch bệnh Covid-19 lan rộng ra toàn cầu, thị trường dệt may trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có sự phục hồi mạnh với đơn hàng đều đặn và giá bán tốt. Đối với VGT, các đơn vị ngành sợi hầu hết là các đơn vị Tập đoàn chi phối, trong đó 1 đơn vị VGT chi phối 100% và 2 chi nhánh phụ thuộc nên kết quả của ngành sợi có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của VGT. Nếu như năm 2020 ngành sợi đều có kết quả lỗ thì 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị trong Tập đoàn đều có kết quả rất tốt. Trong quý 2/2021, do khủng hoảng chính trị tại Myanmar, Covid tại Ấn Độ, Banladesh, nhiều hãng thời trang lớn dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam khiến lượng đơn hàng may dồi dào dẫn đến hiệu quả của các doanh nghiệp may cũng được nâng cao.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần VGT gần như đi ngang, ghi nhận 7,085 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 292 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Năm 2021, VGT đặt kế hoạch đem về 17,365 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 17% và 18% so với thực hiện năm trước. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, VGT đã thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 89% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Cuối tháng 6, tổng tài sản của VGT ghi nhận hơn 18,751 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2,815 tỷ đồng, tăng 6%.

Hàng tồn kho cũng tăng 4%, ghi nhận gần 2,546 tỷ đồng với hơn 903 tỷ đồng nguyên liệu vật liệu (giá gốc), tăng 26%. Đáng chú ý, hàng tồn kho bất động sản hơn 76 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Hàng tồn kho của VGT tính đến 30/06/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của VGT

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút