13:06, 13/07/2022

Hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (HOSE: LCM).

Trong bài viết này:

  Nguyên nhân là báo cáo tài chính kiểm toán 3 năm liên tiếp (2019, 2020 và 2021) của Công ty có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

  Như vậy, hơn 24.6 triệu cp LCM sẽ rời sàn HOSE, tương ứng giá trị hủy niêm yết theo mệnh giá hơn 246 tỷ đồng.

  Giá cổ phiếu LCM đang nằm sàn ở mức 3,280 đồng/cp (đầu phiên chiều 13/07), giảm 70.54% so với đầu năm.

  Diễn biến giá LCM từ đầu năm 2022

  Thế Mạnh

  FILI