10:07, 27/06/2022

IBC: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings công bố Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE