16:52, 15/06/2022

IBC: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP English Now Global

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings công bố Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP English Now Global như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE