14:19, 19/05/2022

ICT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE