16:50, 15/09/2022

IDI: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP ĐT Vĩnh An Đắk Nông

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thông báo nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP ĐT Vĩnh An Đắk Nông như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE