[Infographics] Khi 7x-8x ngồi "ghế nóng" ngân hàng

[Infographics] Khi 7x-8x ngồi "ghế nóng" ngân hàng

Quy luật “tre già măng mọc” đang dần xuất hiện trong giới buôn tiền, khi thế hệ 7x-8x đang thay thế hệ 5x-6x vươn lên vị trí lãnh đạo cấp cao, ngồi vào “ghế nóng” tại các nhà băng.

Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2021, đã có nhiều vị trí Chủ tịch ngân hàng được thay ghế và dù đều có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhưng đa phần các tân Chủ tịch đều thuộc thế hệ trẻ 7x-8x.

Cát Lam

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút