IR AWARDS 2020: CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HOSE: HSL)

IR AWARDS 2020: CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HOSE: HSL)

CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HOSE: HSL) được thành lập với chiến lược phát triển của ban lãnh đạo là tập trung vào thị trường thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, sau thời gian hoạt động, Công ty đã được nhiều bạn hàng biết đến và nhận được những phản hổi tích cực.

Mời các nhà đầu tư bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2020 cho CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HOSE: HSL) tại website của Chương trình IR Awards 2020.

45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR

CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HOSE: HSL) là một trong 45 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua 729 doanh nghiệp niêm yết để lọt vào Vòng 2 - Bình chọn IR của Chương trình IR Awards 2020.

Để lọt vào vòng Bình chọn IR, doanh nghiệp niêm yết phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thỏa mãn bộ tiêu chí xét chọn vào vòng Bình chọn IR.

IR AWARDS 2020

Tiêu chí chọn 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia bình chọn IR

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

Nhà đầu tư bình chọn | Định chế tài chính đánh giá

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình IR Awards được diễn ra.

IR AWARDS 2020

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút