IR Awards 2021: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng Bình chọn IR

IR Awards 2021: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng Bình chọn IR

Chúc mừng 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất trong tổng số 389 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin sẽ đi tiếp vào vòng Bình chọn IR của năm 2021. Đây là một trong những cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến gần đến với bậc vinh quang IR Awards 2021.

WEBSITE CHƯƠNG TRÌNH: https://ir.vietstock.vn

45 doanh nghiệp niêm yết được đề cử - Họ là ai?

Năm 2021 là năm đầu tiên có tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin vượt quá bán (53.73%), tăng mạnh và lập kỷ lục qua 11 năm IR Awards, tương ứng với 389 doanh nghiệp đạt chuẩn trong tổng số 724 doanh nghiệp được khảo sát trên toàn thị trường chứng khoán niêm yết. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến hoạt động IR, hướng tới công khai và minh bạch trong hoạt động và đối xử công bằng giữa các cổ đông.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện tiên quyết, sau đó các doanh nghiệp phải đáp ứng được bộ tiêu chí sơ khảo về IR liên quan đến thanh khoản cổ phiếu, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, minh bạch tài chính, quản trị doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên và các tài liệu cổ đông thường niên, chính sách cổ tức, giao dịch cổ phiếu quỹ… để có thể lọt vào danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR.

Theo đó, Hội đồng Bình chọn đã tìm ra 45 doanh nghiệp xuất sắc nhất niêm yết trên HOSEHNX để đề cử vào vòng bình chọn IR năm 2021. Trong đó bao gồm: 15 doanh nghiệp Large Cap, 15 doanh nghiệp Mid Cap và 15 doanh nghiệp Small & Micro Cap. Đây là một trong những cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến gần đến với bậc vinh quang IR Awards 2021.

TOP 15 LARGE CAP

TOP 15 MID CAP

TOP 15 SMALL & MICRO CAP

Đích đến cuối cùng của IR Awards 2021

Để được vinh danh là Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2021, các doanh nghiệp phải chấp hành đầy đủ và kịp thời các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, vượt qua được bộ tiêu chí sơ khảo về IR, vượt qua vòng đánh giá khắt khe về hoạt động IR từ các định chế tài chính hàng đầu cũng như nhận được sự ủng hộ và bình chọn từ cộng đồng nhà đầu tư.

Sắp tới đây, Chương trình IR Awards 2021 sẽ mở song song hai hệ thống Bình chọn IR (Bình chọn IR đại chúng và Đánh giá IR từ các định chế tài chính) để hướng đến vinh danh TOP 3 IR AWARDS 2021.

TOP 3 IR AWARDS 2021 là những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về truyền thông tài chính hiệu quả, tạo dựng được danh tiếng tốt trên thị trường vốn và quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán theo bộ tiêu chí của Chương trình, được bình chọn từ 45 đơn vị sáng giá ở trên.

TOP 3 IR AWARDS gồm hai hạng mục vinh danh:

  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2021
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2021

IR AWARDS 2021

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút