IR Awards 2021: Thống kê doanh nghiệp hoàn thành tốt công bố thông tin theo từng hạng mục

IR Awards 2021: Thống kê doanh nghiệp hoàn thành tốt công bố thông tin theo từng hạng mục

Toàn thị trường có 53.73% Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin 2021, tức phải đáp ứng tất cả tiêu chí khảo sát của IR Awards 2021. Tuy nhiên, nếu xét riêng cho từng hạng mục khảo sát thì hầu hết các doanh nghiệp đều đáp ứng với tỷ lệ trên 90%.

* Báo cáo khảo sát đầy đủ (Xem tại đây)

Các hạng mục công bố thông tin định kỳ

Ngày 16/06 vừa qua, Chương trình IR Awards 2021 công bố danh sách 389 DNNY đạt Chuẩn CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2021, tương ứng tỷ lệ 53.73% (kỳ khảo sát 01/05/2020 – 30/04/2021). Tuy chiếm trên 50% thị trường nhưng tỷ lệ này chưa phải là cao bởi đây là nghĩa vụ công bố thông tin bắt buộc theo quy định, là trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với cổ đông và nhà đầu tư.

Đáng chú ý, nếu xét riêng cho từng hạng mục khảo sát thì tỷ lệ đạt Chuẩn CBTT hầu hết đều trên 90%. Liên quan đến báo cáo thường niên (BCTN) 2020, hầu hết doanh nghiệp đều công bố đúng hạn định, tỷ lệ đạt chuẩn đến hơn 98%. Đây cũng là mức cao nhất trong tất cả các hạng mục khảo sát của IR Awards 2021.

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT do IR Awards 2021 phát hành

Đối với hạng mục CBTT liên quan đến đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, tỷ lệ năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Toàn thị trường ghi nhận lần lượt 86% và 93% doanh nghiệp đáp ứng chuẩn ở hạng mục ĐHĐCĐ thường niên 2021 và ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Cũng lưu ý rằng, sự ra đời của Thông tư 96/2020/TT-BTC có hiệu lực và áp dụng cho các kỳ báo cáo của năm 2021 đã siết chặt hơn. Thông tư mới quy định doanh nghiệp phải công bố tài liệu ĐHĐCĐ chậm nhất 21 ngày trước ngày họp thay vì 10 ngày như Thông tư trước đó. Đã có những doanh nghiệp không vượt qua được sự khắt khe này như SAM, ACL, NGC, BDB,…

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT do IR Awards 2021 phát hành

Về hạng mục CBTT báo cáo quản trị (BCQT), BCQT kỳ bán niên 2020 đều được các doanh nghiệp tuân thủ tốt với tỷ lệ đạt chuẩn lên hơn 96%. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm mạnh tại kỳ công bố BCQT cuối năm, chủ yếu do nhóm Small & Micro Cap chỉ đạt chuẩn 85% với 428/503 doanh nghiệp tuân thủ tốt, kéo tụt tỷ lệ toàn thị trường xuống còn 88%.

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT do IR Awards 2021 phát hành.

Nhìn chung các doanh nghiệp đều tuân thủ tốt thời hạn công bố báo cáo tài chính (BCTC) các kỳ và có xu hướng cải thiện theo thời gian. Phần lớn chỉ công bố trễ một vài ngày, trong đó nhiều trường hợp nghĩa vụ CBTT rơi vào ngày nghỉ/lễ thì doanh nghiệp cần công bố trên website công ty nhưng các doanh nghiệp này lại không công bố đúng hạn trên chính kênh mà Công ty có thể chủ động quản lý này. Hay cũng có nhiều trường hợp quy định CBTT trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán mà doanh nghiệp lại công bố vào ngày 31 cuối tháng, chỉ trễ 1 ngày so với quy định đề ra!

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT do IR Awards 2021 phát hành.

Nhóm Large Cap luôn nổi trội trên thị trường, đáp ứng tốt về thời hạn công bố thông tin, hầu hết chỉ lác đác một vài đơn vị vi phạm các quy định này khi xét từng hạng mục.

Các hạng mục liên quan đến bị Cơ quan quản lý nhắc nhở hay xử phạt

Toàn thị trường có 12% số lượng doanh nghiệp bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm về CBTT trong kỳ khảo sát. Các loại nhắc nhở và xử phạt vi phạm đa dạng: chậm công bố phát hành cổ phiếu ESOP, không thực hiện CBTT định kỳ về tiến độ sử dụng vốn, chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt dư nợ tại các tổ chức tín dụng, không CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ, không CBTT việc từ nhiệm của người nội bộ…

Nguyên nhân chậm trễ theo giải trình của nhiều doanh nghiệp là do nhân sự chuyên môn không chuyển thông tin kịp thời đến bộ phận CBTT, nhân sự phụ trách CBTT mới chưa nắm hết thủ tục hoặc không nắm đầy đủ quy định về các loại thông tin cần công bố, hoặc là hiểu nhầm về quy định CBTT. Đặc biệt thời gian qua do dịch Covid nên có những doanh nghiệp tổ chức họp trực tuyến và chậm trễ trong việc chuyển phát tài liệu cho các bên liên quan ký tên dẫn đến việc CBTT bị chậm trễ.

Nguồn: Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT do IR Awards 2021 phát hành.

Về hoạt động công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và người có liên quan, tỷ lệ đáp ứng quy định là 95%. Riêng Large Cap có 3/44 doanh nghiệp là FPT, TCBSBT vi phạm về giao dịch cổ phiếu của bên có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút