11:05, 08/07/2022

JVC: Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật công bố Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE