14:16, 15/06/2022

JVC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã CK: JVC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/06/2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE