KDC dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu 60,000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) đã thông báo phương án cũng như thời gian thực hiện việc chào bán toàn bộ hơn 28 triệu cp quỹ đang nắm giữ.

KDC dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu 60,000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) đã thông báo phương án cũng như thời gian thực hiện việc chào bán toàn bộ hơn 28 triệu cp quỹ đang nắm giữ.

Theo đó, KDC sẽ bán số cổ phiếu quỹ kể trên thông qua giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 26/07-24/08/2022.

Về giá chào bán, KDC cho biết theo giá thị trường tại phiên giao dịch cũng như quy định của pháp luật, Công ty sẽ bán hơn 28 triệu cp quỹ với giá 60,000 đồng/cp. Nếu bán hết số cổ phiếu trên, KDC sẽ thu về ít nhất 1,687 tỷ đồng. Theo phương án, KDC sẽ dùng số tiền này để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ được nâng lên gần 280 triệu cp.

KDC thực hiện bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trong bối cảnh giá cổ phiếu đã tạo đáy ở vùng 50,000 đồng/cp và hiện đang dao động trong vùng 62,000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu KDC từ đầu năm 2022 đến nay

Thượng Ngọc

FILI