16:35, 26/08/2022

KDC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE