14:47, 25/08/2022

KDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE