17:44, 11/07/2022

KDC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE