10:30, 20/07/2022

KDC thực hiện 48% kế hoạch lãi trước thuế sau 6 tháng

Nửa đầu năm 2022, CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6,352 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bài viết này:

  Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 1,439 tỷ đồng, tăng 53% so cùng kỳ, trong đó lợi nhuận gộp ngành dầu ăn tăng 54% và ngành hàng thực phẩm tăng 46%. Lợi nhuận trước thuế đạt 427 tỷ đồng, tăng 27%; lợi nhuận sau thuế đạt 340 tỷ đồng, giảm 6%.

  Theo đó, KDC đã thực hiện lần lượt 45% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

  Công ty cho biết đã tiếp tục tăng cường các hoạt động bán hàng như đẩy mạnh việc đưa sản phẩm vào kênh MT (siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi,…). Bên cạnh việc kết hợp linh hoạt với kênh truyền thống, KDC tiếp tục đầu tư, ứng dụng công nghệ số thúc đẩy kênh bán hàng trực tuyến. Theo đó, chi phí bán hàng ghi nhận 779 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ.

  Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của KDC
  Nguồn: KDC

  Về tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của CTCP Dầu Thực Vật Tường An (TAC) đạt 3,645 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ, nhờ tập trung kinh doanh các sản phẩm trung và cao cấp. Lợi nhuận gộp đạt 213 tỷ đồng, giảm 16.6%, do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 42.6 tỷ đồng và 9.6 tỷ đồng; giảm 68.6% và 29.2% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 149 tỷ đồng, tăng 40.4% so cùng kỳ và thực hiện 69% kế hoạch năm.

  Đối với Tổng công ty Công Nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (UPCoM: VOC), doanh thu thuần đạt 571 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 81 tỷ đồng, giảm 32%.

  Công ty TNHH KIDO Nhà Bè báo doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt 964 tỷ đồng, tăng 16.2%; lợi nhuận gộp đạt 108.5 tỷ đồng, tăng gấp 2.4 lần; lợi nhuận trước thuế đạt 68 tỷ đồng, tăng gấp 10.7 lần cùng kỳ.

  Duy Na

  FILI