Không còn kinh doanh dưới giá vốn, DRI báo lãi ròng hơn 33 tỷ đồng trong quý 2/2021

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, DRI báo lãi ròng hơn 33 tỷ đồng trong quý 2/2021

Giá vốn giảm mạnh, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) báo lãi ròng hơn 33 tỷ đồng trong quý 2/2021, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 26 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý 2/2021 của DRI đạt hơn 118 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ cao su, tăng 29% so với cùng kỳ. Cộng với việc giá vốn thành phẩm giảm 35%, lãi gộp cả kỳ của Công ty ghi nhận gần 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Nhờ lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh tăng đột biến, doanh thu tài chính quý 2/2021 của DRI đạt hơn 5 tỷ đồng, gấp 4.5 lần cùng kỳ.

Chi phí trong kỳ của DRI giảm so với cùng kỳ, dù chi phí bán hàng (tăng 32%) và chi phí quản lý (tăng 4%) đều ghi nhận tăng. Nguyên nhân là do chi phí tài chính giảm 36% về mức 10 tỷ đồng nhờ cả lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá đều giảm.

Với những thuận lợi trên, DRI báo lãi ròng hơn 33 tỷ đồng trong quý 2/2021, trong khi cùng kỳ Công ty lỗ ròng hơn 26 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của DRI. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DRI

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DRI đạt gần 243 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm 2021, Công ty lãi ròng gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 22 tỷ đồng.

Với kết quả lãi trước thuế hơn 63 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, DRI đã vượt gần 5% mục tiêu lợi nhuận 60.6 tỷ đồng được đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản của DRI tại ngày 30/06/2021 nhìn chung gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, hàng tồn kho (chủ yếu là thành phẩm) cùng tiền và tương đương tiền đều tăng lần lượt tăng 62% và gấp 2.3 lần giá trị hồi đầu năm. Mặt khác, các khoản phải thu ngắn hạn cùng chi phí xây dựng cơ bản dở dang (chủ yếu là vườn cao su) lại giảm 66% và 63%.

Nợ phải trả tại ngày lập báo cáo của DRI ghi nhận hơn 410 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 31%, còn hơn 124 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn gần như đi ngang, ở mức hơn 206 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút