Không minh bạch thông tin giao dịch, nhiều cá nhân bị xử phạt

Không minh bạch thông tin giao dịch, nhiều cá nhân bị xử phạt

Trong ngày 04/06 và 07/06, có 1 cổ đông lớn và 3 lãnh đạo từ 4 công ty đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt hành chính liên quan đến việc không công bố thông tin giao dịch.

Cụ thể vào ngày 04/06, Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải biển Việt Nam (HOSE: VOS) đã bị phạt 30 triệu đồng vì đã mua 43,800 cp VOS vào ngày 18/03/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, bà Lê Dung Nhi - cổ đông lớn của CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) đã bị phạt 12.5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu trong giao dịch bán 50,000 cp SFI ngày 10/07/2020.

Cũng trong ngày 04/06, bà Nguyễn Thị Hương Ngân - chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) cũng bị phạt 22.5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Cụ thể, bà Ngân đăng ký mua 900,000 cp NAV từ ngày 31/07-28/08/2020 và đã khớp mua được 850,610 cp nhưng đến 04/11 mới báo cáo kết quả giao dịch và giải trình về nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Đến ngày 07/06, ông Huỳnh Chí Tâm - người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT của CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH) đã bị phạt 5 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông đã thực hiện bán 6,800 cp KDH vào ngày 28/01/2021 nhưng không công bố thông tin trước.

Cả 4 quyết định xử phạt trên đều có hiệu lực kể từ ngày 03/06.

Thượng Ngọc

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút