Kienlongbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3,652 tỷ đồng

Kienlongbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3,652 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) thêm gần 416 tỷ đồng.

Theo văn bản này, NHNN chấp thuận việc Kienlongbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 416 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kế hoạch tăng vốn này cũng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2021. Kienlongbank sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 13%, Ngân hàng dự kiến phát hành 41.6 triệu cp trong năm 2021, giá trị phát hành gần 416 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ đưa vốn điều lệ của Ngân hàng tăng lên mức gần 3,653 tỷ đồng, từ đó bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài sản cố định, mạng lưới hoạt động và đầu tư kinh doanh sinh lời cho Kienlongbank.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Kienlongbank giảm 21% chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn hơn 62 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế đạt lần lượt gần 806 tỷ đồng và gần 607 tỷ đồng, gấp 7.8 lần và 7.4 lần so với cùng kỳ. Kienlongbank đã thực hiện được gần 81% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1,000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút