Kienlongbank: Thu dịch vụ tăng mạnh, lãi trước thuế 9 tháng gấp 6 lần

Kienlongbank: Thu dịch vụ tăng mạnh, lãi trước thuế 9 tháng gấp 6 lần

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) báo lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm gần 879 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Tính riêng trong quý 3, nguồn thu chính của Kienlongbank đem về khoản lãi tăng 21% so với cùng kỳ (291 tỷ đồng), trong khi lãi từ dịch vụ gấp 2.5 lần (48 tỷ đồng).

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư báo lỗ gần 6 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác giảm đến 89%, chì còn hơn 2 tỷ đồng.

Kỳ này, Ngân hàng được hoàn nhập hơn 9 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi kỳ trước trích lập 4.2 tỷ đồng. Kết quả, Kienlongbank báo lãi trước thuế quý 3 tăng 74% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 73 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, cả thu nhập lãi thuần và hoạt động dịch vụ đều cho kết quả khả quan khi tăng 92% và gấp 3.3 lần cùng kỳ, đạt lần lượt 1,518 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

Ngân hàng giảm 36% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích 53 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gần 879 tỷ đồng và 664 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Như vậy, Kienlongbank đã thực hiện được gần 88% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1,000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2021 của KLB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của KLB

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản tăng 32% so với đầu năm, lên mức 75,740 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tiền mặt tăng 57% (1,183 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 29% (còn 2,468 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác gấp 2.3 lần đầu năm (27,672 tỷ đồng), cho vay khách hàng chỉ tăng nhẹ 1% (34,922 tỷ đồng)…

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi  khách hàng tăng 9% so với đầu năm (45,706 tỷ đồng), tiền gửi của TCTD khác gấp 2.6 lần (23,567 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá giảm 67% (300 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của KLB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của KLB

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng nợ xấu của Kienlongbank giảm 63% so với đầu năm, chỉ còn hơn 697 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý 1 Ngân hàng đã xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu STB. Có sự dịch chuyển từ nợ có khả năng mất vốn (-70%) sang nợ nghi ngờ (+105%), kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 5.42% xuống còn 2%.

Chất lượng nợ vay của KLB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của KLB

Hàn Đông

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút