Kinh doanh dưới giá vốn, CEO báo lỗ kỷ lục trong quý 2

Kinh doanh dưới giá vốn, CEO báo lỗ kỷ lục trong quý 2

Kế hoạch đem về 80 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm 2021 liệu có khả thi khi kết thúc nửa đầu năm,  CTCP Tập đoàn C.E.O (HNXCEO) lại công bố lỗ ròng hơn 94 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2, CEO ghi nhận doanh thu thuần tăng 8% so với cùng kỳ, đạt gần 141 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp chịu lỗ gộp gần 29 tỷ đồng.

Trong kỳ, loạt chi phí đồng loạt giảm như chi phí tài chính (giảm 16%), chi phí bán hàng (giảm 93%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 24%).

Kết quả, CEO báo lỗ ròng gần 76 tỷ đồng, đánh dấu quý thua lỗ thứ 4 liên tiếp. Đây cũng là quý báo lỗ kỷ lục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Theo giải trình của CEO, nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, CEO ghi nhận doanh thu thuần giảm 32%, xuống còn 283 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 94 tỷ đồng.

Năm 2021, CEO đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1,600 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2020 và lãi sau thuế đạt 80 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, CEO chỉ thực hiện được 18% chỉ tiêu doanh thu.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của CEO. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của CEO

Tính đến 30/06/2021, tổng tài sản của CEO ghi nhận hơn 7,077 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm 31% tổng tài sản, ghi nhận 2,225 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 6%, xuống còn 626 tỷ đồng chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Về phía nợ phải trả, CEO ghi nhận hơn 3,791 tỷ đồng, giảm 5% với nợ vay dài hạn gần 1,233 tỷ đồng (giảm 13%), nợ vay ngắn hạn gần 722 tỷ đồng (tăng 35%) và chi phí phải trả ngắn hạn hơn 427 tỷ đồng (giảm 10%).

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 91 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 208 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút